ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

کلاس خصوصی استاد یوسف لو

کد : 2007

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : فرزانه یوسف لو

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/04/19

پایان : 1398/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : ____/__/__